3

Часто чую в розмовній мові, особливо старшого покоління слово "нині", і завжди думала, що це застаріле слово або діалектизм і його відповідник - "сьогодні". Нещодавно мені трапилось це слово в значенні "зараз".

В Академічному словнику вказано, що слово має значення "тепер" або "сьогодні", а на сайті «Студопедія» вказано, що також може мати значення "зараз".

То чи правильно вживати це слово? Якщо так, то в якому значенні?

2

Очевидне (для мене) значення слова «нині»

На мою особисту думку, «нині» — еквівалент до «у наш час».

Тобто йде посилання проміжок часу, що включає поточний момент (часто слово «нині» протиставляють словам «раніше», «колись» і іншим, що зазвичай, навпаки, не включають поточний момент). Зазвичай так кажуть, маючи на увазі доволі широкий проміжок (століття, десятиліття, рік), але коротші проміжки теж можливі.

«Словник української мови» в 11 томах підтверджує таке тлумачення:

НИ́НІ, присл[івник].

  1. У наш час, у сучасний період, тепер. — Во Іудеї не було.. того ніколи, Що нині узриться (Тарас Шевченко, II, 1953, 310); Нині світова соціалістична система перетворюються у вирішальний фактор історичного розвитку (Комуніст України, 4, 1961, 21).
  2. <…>

Дивне (для мене) тлумачення слова «нині»

У той же час «Словник української мови» надає ще одне тлумачення, яке особисто в мене викликає подив:

  1. Те саме, що сьогодні. Се ж нині був його перший адвокатський виступ у сьому місці (Іван Франко, VII, 1951, 187); Нині молодиця закінчила роботу ще до смерку, але їй зовсім не хотілося йти додому (Михайло Стельмах, I, 1962, 603).

Я особисто не можу уявити контекст, у яких би «нині» означало саме «сьогодні». Навпаки, можу навести приклади, що, на мою думку, показують неможливість використання «нині» у прямому значенні слова «сьогодні»:

  • Остап чув, що в його друга Олега на днях буде побачення з Оленою. «Коли в тебе побачення з Оленою» — «Нині».
  • Покупець в магазині придирливо оглядає хліб. «Коли цей хліб привезли?» — «Нині».

Для мене особисто в цих випадках слово «нині» аж ніяк не звучить — і не через застарілість чи книжковість слова «нині», а через те, що «нині» особисто для мене позначає проміжок невизначеної довжини, а не конкретно сьогоднішній день. У цих прикладах, якби я почув таку відповідь, я би радше сприйняв «нині» як «зараз»/«щойно»/«от-от», а не як «сьогодні».

І приклади для другого значення зі словника мене не переконують, адже, на мою думку, вони цілком вписуються у значення «невизначеної довжини проміжок часу, що включає поточний момент» і не вимагають окремого тлучачення. Я сприймаю їх більше не як «сьогодні був його перший адвокатський виступ…» і «сьогодні молодиця закінчила роботу ще до смерку…», а як «цього разу був його перший адвокатський виступ…» і «цього разу молодиця закінчила роботу ще до смерку…». Так само вписуються в очевидне для мене значення й приклади з Грінченка.

Але: я обертаюся в певному оточенні, що вживає слова у певних значеннях. І не виключаю, що в інших частинах України або інших соціальних прошарках інший слововжиток. Або що я просто помиляюся.

«Нині» і «зараз»

Різниця між «зараз» і «нині», по-моєму, полягає в тому, що «зараз» посилається саме на поточний момент часу (або момент часу, що настане дуже скоро, майже відразу за поточним моментом: «зараз прийду»), а «нині» — на проміжок часу невизначеної довжини (часто доволі довгий), що, однак, включає поточний момент.

Відповідно іноді вони взаємозамінні, але зазвичай «зараз» використовують, коли акцентують саме поточний момент (те, що щось відбувається зокрема й у поточний момент, ще не означає, що слухачу/мовцю воно важливе саме стосовно до поточного моменту), а «нині» в сучасному мовленні — коли кажуть про якийсь історичний період, а не про суто поточний момент.

(Також я бачив людей, що стверджували, мовляв, в сучасному мовленні слово «зараз» неправильно вживають, мовляв, насправді «зараз» — це не поточний момент («я зараз снідаю»), а лише момент, що от-от настане («я зараз прийду»), а при посиланні на поточний момент можна вживати лише (!) «тепер» («я тепер снідаю» (?)) — але навіть натяків на підтвердження цього в мовознавців чи літературі не бачив. На мою думку, «тепер» радше виражає контраст із тим, що було, аніж просто посилається на поточний момент.)

3

Коротка відповідь:

Слово "нині" не дорівнює слову "сьогодні", хоч і має таке значення. При цьому, основне значення слова "нині" - не "сьогодні", а "тепер", "у ці часи", "на сьогоднішній день" тощо.

Додаткові викладки:

По-перше, сайт називається не "Студопедія", а "Студопедия", з такою мовною мішанкою (перша сторінка російською, всі катеґорії також російською, переходжу на "украинскую версию" - там знову перемішані українська і російська, є взагалі стаття з назвою "впянанввпвговвяганманная"), яку там бачимо, я би йому просто не довіряв у питаннях, що пов’язані з мовою.

Варто дослідити питання через перевірені словники.

Грінченко:

Нині нар. Сегодня. Бодай мій ворог знав, що нині за день.

Тобто, здається, що на той момент було тільки одне значення, але

Кримський, Єфремов і ко:

  1. тепе́р, тепе́реньки, тепе́речки, сейча́с, ни́ні.
  2. сього́дні [Хлі́ба на́шого щоде́нного дай нам на сього́дні], ни́ні, ни́ньки, (гал.) днесь, дне́ськи.

Тобто, вже до зближення мов вживається в обох значеннях.

Академічний словник взагалі подає цитату з Шевченка:

Во Іудеї не було.. того ніколи, Що нині узриться (Тарас Шевченко, II, 1953, 310);

в одному значенні слова та з Франка — в іншому:

Се ж нині був його перший адвокатський виступ у сьому місці (Іван Франко, VII, 1951, 187);

Тобто, слово можна вживати в обох значеннях, воно цілком літературне.

До того ж, на офіційному сайті української мови є ряд синонімів:

Синоніми до слова НИНІ: пр. нині тепер, зараз д. ниньки; ЯК ІМ. нинішній день, СУЧАСНІСТЬ; сьогодні.

а також на їхній головній сторінці пише:

Нині українською мовою в Україні й поза її межами розмовляють близько 45 млн. осіб. За кількістю тих, хто розмовляє нею, українська мова стоїть на 15—20-му місці у світі.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.