5

Ші/ши (від англ. shea) та каріте́ (від фр. karité) — це назви дерева Vitellaria paradoxa («Тропічне дерево родини Сапотові, єдиний вид роду Vitellaria. Походить з Африки. Плоди дерева використовуються в їжу, а також для виробництва олії» © Вікіпедія).

 • Видання «Відомості Верховної Ради України» (2007) — «ши».
 • Журнал «Українська культура» (2008) — «ши».
 • Один з виробників/імпортерів (зокрема на упаковці) — «ші».
 • Вікіпедія (2017) — «ші».

То як все-таки правильно?

5
 • Related ukrainian.stackexchange.com/q/3315 Commented Mar 15, 2018 at 19:56
 • @bytebuster, я, власне, тому́ й поставив це питання, що в то́му спочатку було написано «ши».
  – Sasha
  Commented Mar 15, 2018 at 20:09
 • 1
  @Follower, та я й не кажу, що написано, що duplicated. Bytebuster повідомив, що є схожий, а я повідомив, що не просто схожий, а навіть першопричина.
  – Sasha
  Commented Mar 16, 2018 at 3:22
 • 1
  А чому карІте, а не карИте? Хіба тут не застосовується правило дев'ятки у словах іншомовного походження? Commented Mar 4, 2021 at 15:53
 • @ЮлияПлахотная, чесно кажучи, не знаю, як правильно: каріте чи карите. За правописом, здається, мало б бути карите, але в книжках принаймні з 1958 року пишуть каріте (можливо, маючи на це якісь причини). Те, що вище, — це радше запитання, а не тверждення (я хотів з'ясувати про ши/ші, зацитувавши при цьому інші назви з вікіпедії).
  – Sasha
  Commented Mar 4, 2021 at 19:10

1 Answer 1

6

Хм, відразу сам і відповім.

«Правопис» 2015, § 90.5.а.4:

І пишеться <…> після приголосних у кінці невідмінюваних слів: візаві́, журі́, колі́брі, мерсі́, парі́, попурі́, таксі́, харакі́рі

Отже здається, на : ші.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.