4

Ші/ши (від англ. shea) та каріте́ (від фр. karité) — це назви дерева Vitellaria paradoxa («Тропічне дерево родини Сапотові, єдиний вид роду Vitellaria. Походить з Африки. Плоди дерева використовуються в їжу, а також для виробництва олії» © Вікіпедія).

  • Видання «Відомості Верховної Ради України» (2007) — «ши».
  • Журнал «Українська культура» (2008) — «ши».
  • Один з виробників/імпортерів (зокрема на упаковці) — «ші».
  • Вікіпедія (2017) — «ші».

То як все-таки правильно?

| improve this question | | | | |
  • Related ukrainian.stackexchange.com/q/3315 – bytebuster Mar 15 '18 at 19:56
  • @bytebuster, я, власне, тому́ й поставив це питання, що в то́му спочатку було написано «ши». – Sasha Mar 15 '18 at 20:09
  • 1
    @Follower, та я й не кажу, що написано, що duplicated. Bytebuster повідомив, що є схожий, а я повідомив, що не просто схожий, а навіть першопричина. – Sasha Mar 16 '18 at 3:22
4

Хм, відразу сам і відповім.

«Правопис» 2015, § 90.5.а.4:

І пишеться <…> після приголосних у кінці невідмінюваних слів: візаві́, журі́, колі́брі, мерсі́, парі́, попурі́, таксі́, харакі́рі

Отже здається, на : ші.

| improve this answer | | | | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.