3

Згідно з «Словником української мови» в 11 томах, дослідний і дослідницький є синонімами в значенні "пов'язаний з науковим дослідженням":

ДОСЛІ́ДНИЦЬКИЙ, а, е.

  1. Прикм. до дослідник. Завдання цієї дослідницької групи було відшукати морський шлях з Обської губи в Єнісей (Видатні вітчизняні географи.., 1954, 30);
    // Пов'язаний з науковим дослідженням. — Здається мені, що спершу нам, так би мовити, дослідникам, треба буде завоювати собі право на таку розкіш, як дослідницька праця... (Юрій Шовкопляс, Інженери, 1956, 125).
  2. <…>

ДО́СЛІДНИЙ, а, е.

  1. Пов'язаний з науковим дослідженням. Йому пропонували залишитися на науковій роботі в дослідному будівельному інституті (Олександр Копиленко, Вибр., 1953, 27).
  2. <…>

Чи можна вважати взаємозамінними прикметники дослідний і дослідницький на означення наукової установи?

1 Answer 1

1

Словопедія:

Дослідний. Який стосується досліду, пов’язаний з науковим дослідженням; призначений для проведення дослідів. Вж. зі сл.: робота, гурток, завод, інститут, центр, ділянка, лабораторія, організація, станція, установа, господарство, підприємство, поле, рослини, тварини.

Дослідницький. 1. Який стосується дослідника, належний йому. Вж. зі сл.: колектив, група, задум, інтерес, метод, підхід, рівень, характер, діяльність, енергія, настанова, праця. 2. Призначений для проведення дослідів: дослідницька кімната (коментар від мене (P.Vovk): інституту тут не бачимо).

Вікіпедія:

Науко́во-до́слідний і́нститут (НДІ) — самостійна установа, створена організовувати наукові дослідження та провадити дослідно-конструкторські роботи, різновид інституту.

Ґуґл:

Дослідний інститут - 227 000 результатів.

Дослідницький інститут - 24 000 результатів.

Отже, зважаючи на словники, звісно, це є взаємозамінні слова, частина їхніх значень збігається, але набагато частіше (на порядок) в парі з іменником "інститут" вживається само прикметник "дослідний".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.