1

Здебільшого усі наголошую так: Орест, ГарАсим, ПрокІп.

До сьогодні наголошувала аналогічно. Проте тільки що знайшла інформацію в Ірини Фаріон МОВНА НОРМА: ЗНИЩЕННЯ, ПОШУК, ВІДНОВА, що ці наголоси не нормативні. Тому, на її думку, має бути так:

ОрЕст, ГарасИм, ПрОкіп.

Чи справді це так? Чи ще десь зафіксовані саме такі наголоси?

4
 • 1
  А Ірина Фаріон посилається на поважні джерела? Бо якщо ні, то мінусів би нахапалася на нашому сайті. :-) А якщо серйозно, то сам термін нормативність — це термін, який вимагає цілком наукового обґрунтування. На жаль, у наведеній статті містяться посилання на кшталт [4, с.123], але нема покажчика літератури. Mar 14, 2018 at 11:07
 • 1
  От власне! У зв’язку з тим, що посилань на джерела я не знайшла, аби переконатися, тому і запитую тут, чи десь справді такі варіанти зафіксовані. Якщо так, то де саме? Маю ще монографію її у паперовому вигляді, але видання друге, доповнене, там теж нема посилань, лише підтема "1.4.9. Наголошення власних імен" і подана та інформація, яку скопіювала сюди.
  – Oksanka S.
  Mar 14, 2018 at 11:14
 • 1
  Є байка про шановного академіка Л.А.Булаховського. На одній із конференцій він , обгрунтовуючи лінгвістичні достідження, наводив якісь недоладні приклади. Один із присутніх заперечив: "Л.А., але так ніхто не говорить" - "Значить усі говорять неправильно". Це той самий випадок... Mar 15, 2018 at 7:30
 • 1
  Можливо і так... :-) Тоді, мабуть, це лиш науковий погляд п. Ірини і можна наголошувати і так, і так.
  – Oksanka S.
  Mar 15, 2018 at 9:23

2 Answers 2

1

Ім'я Орест походить з грецької, де має наголос на "Е" Ορέστης(Орестeс).

Ім'я Гарасим походить також від грецького Γεράσιμος(Герасимос), наголос падає на другий склад. [джерело]

Щодо Прокопа, у словнику відмінків наголос падає на перший склад, проте у повному грецькому варіанті - Прокопіус - наголос падає на другий склад (Προκόπιος).

2
 • Перепрошую, але грецькі оригінали — не аргумент (чи принаймні не остаточний аргумент). Слова часто запозичуються з іншим наголосом. Згадати хоча б Тара́с, що в грецькій Τάρας.
  – Sasha
  Jul 17, 2018 at 18:07
 • 1
  Звичайно, це більше питання самовизначення. Знайомий з вихідцем з Угорщини, що називає себе Орест з наголосом на перший склад. При цьому чув, як в Україні називали Орестом з наголосом на другий. Я вважаю, що строгих правил наголошення запозичених імен не має бути. Тому й відповів згідно з витоками імен.
  – muffin
  Jul 18, 2018 at 18:31
2

Словник-довідник "Власні імена людей" містить 3 статті імен

Прокоп

Орест

Герасим

Гарасим

Ці ж імена дивимося в Словнику відмінків:

Про́кіп, Оре́ст, Гера́сим

Вікіпедія

Гераси́м, Гараси́м - давнє християнське ім'я.

Отже, Про́кі́п (наголос можливий на перший та другий склад), Оре́ст. А ось ім'я Герасим в різних джерелах має різний наголос Гера́сим та Гераси́м.
Більшість варіантів з наголос на останній склад, на мою думку, так правильніше.

2
 • Але ж «Словник відмінків» (точніше, як я розумію, це «Словники України on-line» від УМІФ і їхній передрук на uk.worldwidedictionary.org) дає наголос Гера́сим.
  – Sasha
  Oct 12, 2018 at 16:10
 • 1
  @Sasha виправила. Oct 13, 2018 at 19:19

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.