4

Питання скоріш за все суто побутове. Як звичайного споживача мене зацікавила фраза, яку використовують майже всі виробники на обгортках своїх виробів - "містить сліди кунжуту", "містить сліди арахісу" тощо. У якому сенсі тут використовується слово "сліди", і чи взагалі це слово підходить за змістом у таких словосполученнях? Як взагалі існує таке поняття як "слід якогось продукту"... На просторі інтернету я не знайшла пояснення цьому...

Звичайно зрозуміло що, наприклад: робили на заводі шоколад з кунжутом, а потім пустили партію без нього, і з обладнання можуть потрапити "сліди кунжуту"... Але ж з точки зору мови, значення слів - як це можливо?

2
 • 2
  Мабуть, калька з англійського «trace (amount, concentration)» (це не відповідь не Ваше запитання, просто пояснюю «сам до себе»).
  – Sasha
  Commented Mar 13, 2018 at 22:38
 • 2
  Колись давно у війську нам готували кашу з м'ясом, і зі зрозумілих причин ми називали її кашею з привітом від м'яса. Здається, що суть та сама. Це теж не відповідь.
  – Gluttton
  Commented Mar 14, 2018 at 20:42

1 Answer 1

2

У Словнику української мови в 11 т. знаходимо, серед інших, таке значення слова слід:

 1. Те, що уціліло, збереглося від руйнування, нищення, загибелі і т. ін. // Рештки чого-небудь на чомусь. В кутку чорна дошка з слідами крейди, в кінці хати стіл (Леся Українка, III, 1952, 572)

У тому ж словнику знаходимо тлумачення слова рештки:

РЕ́ШТКИ, ток, мн.

 1. Сліди, залишки чого-небудь.

Отже, стосовно частин продуктів, що залишилися від попереднього виробництва, доречніше було би вжити іменник рештки, бо відповідне значення в нього - на першому місці. Але іменник сліди не суперечить нормі.

2
 • Дехто вважає, що «протирічити» краще замінити на «суперечити». Хоча наскільки «протирічити» справді виходить за межі норми я не досліджував.
  – Sasha
  Commented Mar 20, 2018 at 14:21
 • 1
  @Saha, дякую, дійсно, слова протирічити навіть немає в жодному словнику Commented Mar 20, 2018 at 15:16

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.