3

Часто чую вживаннях таких обох термінів:

Пи́санка — яйце, декороване традиційними символами, які пишуться за допомогою воску й барвників. Цей вид мистецтва поширений у багатьох народів світу.

Кра́шанка (галунка) — один з чотирьох основних видів розписаних великодніх яєць, разом з крапанкою, дряпанкою, та писанкою. Визначення понять взяла із Вікіпедії.

Хвилює те, чи “крашанка” - це, випадково, не русизм? Чи нормативно вживати це слово, чи слід уникати і використовувати "писанка"? Адже є у російській мові слова “красить, украшать”.

1
  • 3
    Це питомо українське слово. «Краса» та похідні від нього є в усіх слов'янських мовах. А ще в українській є «прикрашати».
    – Yellow Sky
    Mar 13, 2018 at 22:34

1 Answer 1

1

Згідно до СУМу та до Публічного електронного словника Української мови слово "Крашанка" може вживатися в українській мові у значенні "Пофарбоване куряче яйце, призначене для великодніх свят", а також як діалектизм може означати слово "яйце".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.