4

Коли людина чхнула, як насправді слід промовляти: "будь здоровий!" чи "на здоров’я!"?

Адже ще кілька років тому завжди чула першу фразу, а от останнім часом щось популярнішою стала друга.

Я вважаю, що, ймовірно, побажання "будь здоровий" було первинним, а вже з плином часу щось могло на це повпливати і видозмінитись на ствердження "на здоров’я!". Якщо це справді так, то слід тоді вживати першу фразу як ту, яка з’явилась швидше. Що ж це таке могло тоді бути? Можливо, я взагалі тоді помиляюсь і ці явища розвивались одночасно... Хоча ду-у-уже сумніваюсь. Скажіть, будь ласка, та, якщо це можливо, проілюструйте відповідними джерелами відмінність у вживанні, якщо така є.

Підтвердження чи спростування моїх думок для себе не знайшла.

0

1 Answer 1

1

Відмінність вживання виразів взята з СУМ-20

(36) Будь здоро́в (здоро́вий, здорове́нький) <Бу́дьте здоро́ві (здорове́нькі)>: а) уживається як усталена форма прощання або рідше вітання при зустрічі з ким-небудь. [Квятковська:] Ну, будь же здоровенька та веселенька та нас швидше потіш! (М. Старицький); – Добривечір вам!.. Будьте здорові! – сказали бурлаки до хазяїна (І. Нечуй-Левицький); [Кассандра:] Прощай же, Ономаю! [Ономай:] Будь здорова (Леся Українка); Потім він простяг Альоші руку. – Будь здоровий, скульпторе (І. Микитенко); б) (з часткою і) уживається для вираження чиєї-небудь безпорадності, безвиході; нічого не можна вдіяти. А що, думаю собі, коли не в ті двері? Дадуть по карку, і будь здоровий (М. Ю. Тарновський); в) (перев. із словоспол. такий (так), що) уживається для підкреслення чого-небудь, наголошення на чомусь (перев. позитивному, якісному). А рейси такі, що – здоров тільки будь! (С. Олійник);

(3) На здоро́в'я (на здоро́в'ячко), у знач. виг. – уживається під час пригощання або як відповідь на подяку тому, кого пригощають. – Питки хочеш, сину? – спитався, підійшовши, Грицько. – Пий на здоров'я (Панас Мирний); – Одначе призволяйтеся, матушки, на здоров'ячко, ще й у кишені наховайте та повезіть дітям на гостинець (І. Нечуй-Левицький); – От спасибі тобі, Юхиме, – за останнім снопом подякувала Катря. – На здоров'я, молодице, – відповів Юхим (А. Головко);

Чому ми бажаємо здоров'я людині, яка чхає?

У сучасному світі англійці кажуть: «Хай благословить тебе Бог!» — німці і слов'яни бажають здоров'я, а італійці — щастя. На Близькому і Середньому Сході кланяються у бік кого, хто чхнув і плескають у долоні.

Навіщо говорити людині "будь здоров" якщо він вже чхає

«Будь здоровий». Людина чхає. Люди кажуть йому «Б.З.». Вважається, що так. вони висловлюють йому бажання здоров'я. Якщо ж «Б.З.» не говорять, то людина, яка чхнув, відчуває себе ображеним, вважає, що люди відчувають АЛЕ до нього, відчуває образу.

На мою думку, краще використовувати фразу "будь здоровий". Люди бажають "будь здоровий" оскільки вважається чхання прояв початку хвороби, хоча це не завжди так.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.