3

Сьогодні стала свідком такої розмови.

Сидять пасажири, і тут заходить пані та питає: "А це маршрутка їде на Львів?" У відповідь лунає: "Пані, та водій казав, що в українській мові є тільки варіант "до Львова!" На Львів - тільки літаком!" :-)

Далі потенційна пасажирка обурилась, що її виправляють і вийшла. Але мова не про це.

Мене цікавить, чи є варіант "маршрутка на Львів"? Чи це нормативно? І яка відмінність між вживанням усіх цих прийменників?

3
 • Схоже запитання: «Як правильніше вживати, „в“ чи „до“?».
  – Sasha
  Mar 14, 2018 at 1:06
 • Так, але у цьому питанні йдеться лише про прийменники до / у / в, а мене цікавить ще і "на Львів", адже виходить, що це може бути означення: маршрутка (яка?) на Львів. Окрім того, була така ситуація, де прозвучало пояснення не від мене, а від оточуючих, тож цікавить, чи справді нормативно вживати конструкцію "маршрутка на Львів"?
  – Oksanka S.
  Mar 14, 2018 at 10:01
 • [1][2]. Зʼӓвиласӓ одна думка, спробуӱ її реӓлізувати. Mar 14, 2018 at 20:11

1 Answer 1

3

«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича

...Узагалі, коли мовиться про рух у напрямі міста, села, селища, тоді треба ставити прийменник до: «Через кілька днів Ковпак вилетів до Москви» (П. Вершигора); коли йдеться про дію чи перебування в чомусь, тоді слід користуватися прийменником у (в): «У Києві на риночку ой пив чумак горілочку» (народна пісня). Якщо мета руху в певному напрямі супроводжується ще додатковими поясненнями, тоді після них може стояти замість прийменника до — у (в): «Ми їздили на ярмарок у Косів» (М. Рильський).

... Прийменник на вживають також, коли описують процес перетворення: «звівся ні на що».

Мова-ДНК нації

Я їду до Львова по безцінні емоції.

Великий тлумачний словник (ВТС) сучасної української мов

ДО - I прийм. , з род. в. Сполучення з до виражають: Просторові відношення: 1. Уживається на означення місця, предмета або особи, в бік яких спрямована дія.

НА - прийм. Уживається із знах. і місц. відмінками. Сполучення з прийм. на виражають: Просторові відношення: 1. із знах. і місц. в. Уживається для позначення предмета: а) на якого з метою розміщення спрямовується дія (знах. в. ); б) на якому розташовується, міститься хто-, що-небудь (місц. в. ).

Правильно буде "маршрутка до Львова".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.