1

Слово dig в англійській мові набуло сленгового значення "бути у захваті, подобатися", наприклад:

I dig your new style.

Мені необхідно зберегти сленг, оскільки це фраза із діалогу підлітків. Чи буде використання слова кайфувати коректним у перекладі? Фраза "Мені подобається твій новий стиль" у цьому контексті звучатиме сухо і неемоційно.

2
1

В Інтернеті можна знайти статтю, де і дається відповідь на Ваше запитання. Цитую:

Hey, I dig your new style. Where did you buy that T-shirt? Молодіжний сленг у цьому реченні представлений словом DIG- у точному перекладі - «копати», але на сучасному неформальному жаргоні - «ловити кайф», «тягнутися»; так говорять про те, що дійсно подобається.

Також бачимо переклад цього слова на сучасний молодіжний сленг тут (в прямому перекладі «копати», але в сленговому значенні «ловити кайф», «балдіти»).

Зауважу, що це варіанти перекладу цього слова саме для діалогу між підлітками.

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.