4

На всіх сайтах нерухомості чи продажу квартир зустрічається слово розстрочка

Чи можна вживати це слово, чи воно має якийсь аналог в українській мові?

Академічний тлумачний словник

РОЗСТРО́ЧКА, и, жін. Виплата або виконання чого-небудь частинами у визначені строки. — Скільки ж то він коштує? — Та щось тисяч до двох. І в розстрочку (Андрій Головко, I, 1957, 273); Зустрівся я на вулиці з паном Глянцером, у якого мені доводилося колись брати матеріали для костюма.. в розстрочку (Петро Козланюк, Сонце.., 1957, 122).

1 Answer 1

3

Покупать в рассрочку — купляти на виплат.

Рассрочка — розклад(ання) виплат, розклад(ання) на рати/на терміни, розтермінування.

Все та більше звідси.

Розстрочка — це не калька (буквально перекладене), а прямий росіянізм. Калькою радше є "розтермінування" ("роз" + "термін" замість рос. "срок").

2
 • 2
  А чому розстрочка не калька — в українській мові же є слово строк?
  – Sasha
  Commented Nov 19, 2018 at 13:08
 • Тому що "розстрочення". "Розстрочка" складніша, я б не назвав її калькою вже принаймні через те, що остання морфема там російська. На фоні цього "т" видається декоративною, а не буквальним перекладом як у випадку "терміну". Тобто це пряме запозичення з подальшою асиміляцією згідно нашої вимови.
  – bebyx
  Commented Nov 21, 2018 at 19:10

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.