1

У Кінга прочитала:

His hair was nearly white and babyfine.

baby - дитина, fine - рідкий, негустий. Тобто, можна перекласти як: волосся рідке, як у дитини.

Але мене зацікавив той факт, чи можна для англійського babyfinе знайти однослівний український аналог або цікавіший переклад? До речі, babyfine - це неологізм Кінга.

1
  • Я не певен, що тут fine означає рідке, швидше тонке.
    – Yola
    May 3, 2018 at 6:37

1 Answer 1

2

На жаль, в українській мові немає слова, яке б змогло передати значення слова "babyfine", крім того, варто зазначити, щоб зберегти його значення потрібно вживати його із іменником "hair", бо саме "fine hair" перекладатиметься як "тонке волосся". У випадку із словосполученням "babyfine hair" - його краще перекласти порівняльним зворотом: "тонке, немов дитяче, волосся" або ж "тонке, немов у дитини, волосся".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.