3

Завжди думала, що це русизм або застаріле слово і правильний відповідник — слово страх, але нещодавно побачила боязнь в книзі. Чи є синонімами ці слова і чи взагалі можна вживати слово боязнь? На Wiktionary сумнівне визначення:

почуття страху; побоювання, неспо­кій, викликані ким-, чим-небудь. Серце його занило-зав'яло: страх не страх, якась боязнь обняла його (Панас Мирний)

0

1 Answer 1

3

На жаль, у СУМі вже є це слово:

БОЯ́ЗНЬ, і, жін. Почуття страху; побоювання, неспокій, викликані ким-, чим-небудь. Серце його занило-зав'яло: страх не страх, якась боязнь обняла його (Панас Мирний, IV, 1955, 61);

Але у словнику Грінченка цього слова немає:

У словнику української мови Б. Грінченка не вдалося знайти потрібне слово. Під час введення слова у поле пошуку звертайте увагу на пропоновані слова з випадаючого списку.

У Кримського і Єфремова з компанією перекладають як страх, острах:

Боя́знь – о́страх перед чим і до чого, страх, бо́ясть (р. -сти), бій (р. бо́ю), бо́яння. [З о́страху до вла́ди. Нія́кого бо́ю не ма́є. Я нічо́го не бою́ся, і в не́ї бо́яння нема́].

• Из боя́зни – з о́страху, ра́ди стра́ху.

З чим погоджуються В. Підмогильний і Є. Плужник (пересвідчитися тут).

Обережний висновок: слово таке є, в СУМі його вже пишуть як усталене, але зловживати ним не варто, бо є більш питомі українські слова, на що вказують словники поважних українських мовознавців початку ХХ сторіччя.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.