10

На сайті НБУ, розділ "Глосарій банківської термінології", з посиланням на Закон України від 05.04.2001 р. № 2346-III "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" тлумачиться термін "Трансакція".

Зокрема, зазначається:

"ТРАНСАКЦІЯ (transaction) – термін походить від лат. transactio – дія, договір і ха­рак­теризує: 1) операцію щодо переказу коштів з одного рахунка на інший; 2) ініційовану власником картки послідовність повідомлень, які передають один одному учасники системи для обслуговування власника картки (здійснення доступу до рахунка з метою його дебетування, кредитування чи з’ясування його стану); 3) угоду з цінними паперами; 4) бухгалтерську проводку; 5) угоду, яка супроводжується взаємними поступками. Основними характеристиками Т. є: неподільність, узгодженість, надійність, ізольованість від інших Т. Термін Т. також часто використовують для характеристики будь-якої результативної фінансової чи комерційної операції."

При цьому додається: "У банківській та економічній практиці, зазвичай, використовується напис – «транСакція», а в техніці та інформатиці – «транЗакція»".

Хоча мій досвід свідчить, що навіть спеціалісти фінансового сектору переважно вживають "транЗакція", мало хто вимовляє й пише "транСакція".

Чи врегульоване це питання на рівні термінологічної орфографії?

3 Answers 3

8

Маючи відношення до ІТ сфери, особисто я вживаю слово транзакція.

В статті ТЕРМІНОЛОГІЧНА ОРФОГРАФІЯ: ТРАНСАКЦІЯ ЧИ ТРАНЗАКЦІЯ?, що опублікована в Віснику Національного університету «Львівська політехніка» «ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ» № 733 приводяться такі висновки:

 1. Зважаючи на лексичний аспект, лексеми трансакція та транзакція в різних терміносистемах мають практично однакове значення, тому немає підстав уживати різні орфографічні варіанти.
 2. Фонетичний аналіз також не дає підстав для різного написання вищезазначеного терміна, а варіант транзакція, цілком очевидно, засвідчує копіювання англійської вимови цього терміна.
 3. З погляду деривації відповідним словотвірній моделі й однозначно нормативним слід вважати лише варіант трансакція.
 4. Не заперечуючи природного процесу інтернаціоналізації в термінології, наголосимо, однак, що надмірна англізація сучасної української термінології на орфоепічному, лексичному чи інших мовних рівнях далеко не завжди сприяє точному називанню певного поняття, а не раз відводить нас від власної мовної традиції.
0
3

Транскрипція на Merriam Webster каже, що транзакція.

Lingvo каже, що транзакція.

Wikipedia каже, що транзакція.

Англійсько-українські словники кажуть, що транзакція.

Я не бачу сенсу якось переробляти повністю запозичене слово, літера «з» не має не притаманного українській мові звучання.

P.S. Питання не врегульовано. Обидва варіанти є в орфографічних словниках.

7
 • Дякую. Я теж марно намагалася знайти однозначну відповідь щодо врегулювання питання. Тому й звернулася за допомогою. Ще трапилась стаття (Вознюк Г. Термінологічна орфографія: трансакція чи транзакція? / Геннадій Вознюк, Ірина Ментинська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» – 2012. – № 733. – С. 6–9.), де автори викладають свою аргументацію за вживання саме терміну "транСакція". Посилання на статтю: [tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk733/…. Feb 13, 2017 at 12:58
 • [link] (tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk733/…) Feb 13, 2017 at 13:15
 • @Oksana Gubrenko заперечу цим науковцям наступним посиланням: r2u - транз
  – P. Vowk
  Feb 13, 2017 at 13:22
 • наскільки я зрозуміла, головний аргумент цих науковців на користь "транСакція" базується на словотворному аспекті (префіксоїд транс-, а не транз-), на відміну від слів "транзит", "транзистор" (за Вашим посиланням), де "транз" - частина кореня. Feb 13, 2017 at 18:53
 • @OksanaGubrenko Origin and Etymology of transistor: transfer + resistor; from its transferring an electrical signal across a resistor. Я не те щоб кажу, що це саме те, але в англійській мові всі ті решта слів так і читаються, з "с". А транзакція читається з "з". То навіщо тут все упорядковувати, якщо там не упорядковано? Українська ж більше спрямована на милозвучність, не на впорядкування звуків.
  – P. Vowk
  Feb 13, 2017 at 19:00
-1

Переклад "трансакція" був більш поширений до поширення інтернету (в банківській сфері, наприклад), після чого ІТшники по факту просунули свій варіант "транзакція".

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.