7

В різних джерелах зустрічаються різні варіанти. Чому "невід'ємне право" не бажано вживати?

Onlinecorrector

Замініть прикметник невід’ємний, що має ознаки кальки, на стилістично кращий варіант за контекстом: невіддільний, неодмінний, невідчужуваний (невідчужний), невідокремний.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО невід’ємне право

РЕКОМЕНДОВАНО невідчужуване право

Конституція України

Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя.

1 Answer 1

5

Online Corrector рекомендує використовувати слово "невідчужуваний", бо "відчужувати" - юридичний термін. СУМ-20:

ВІДЧУ́ЖУВАТИ, ую, уєш, недок., ВІДЧУ́ЖИТИ, жу, жиш, док.

  1. що, юр. Спираючись на певний закон, відбирати в кого-небудь майно на користь держави, організації чи окремої особи.

Кожний громадянин .. має право .. набувати і відчужувати майно із зазначеними в законі обмеженнями (з мови документів); – Спасибі, таки відчужили хоч хату та кузню, мене наділили (А. Головко).

На цій сторінці Цивільного кодексу України можна знайти достатньо прикладів використання "відчужувати" та похідних слів.

Можливо автори хотіли наголосити на повсякденності цього права, а не тільки у рамках законів. Висновок: "відчужувати" рекомендується використовувати в юридичному контексті, "невід'ємний" - у значенні того, кого не можна відокремити від когось чи чогось, у повсякденному контексті.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.