1

Коли навчалась в школі, вчителі говорили деякі знайомі терміни незвичними словами:

Перпендикуляр - Пряма, що перетинає дану пряму або площину під прямим кутом; називали Сторчак - Те, що стирчить, різко видається вперед або вгору.

(Визначення взяті з Словника української мови: в 11 томах.)

Підтвердження правильності заміни одного слова іншим не знайшла.
Чи є дані терміни нормативними?

2
  • здається ви знайшли помилки в СУМ, бо цей вираз трохи не зрозумілий Прима, що перетинав
    – Yola
    Mar 14 '18 at 7:40
  • @Yola, там у них багато помилок. Я їм ще на пошту колись писав, мовляв, як краще повідомляти: натискати «це помилка», робити коментар чи писати поштою. Хоча здебільшого там помилки в наголосах (відсутній наголос, що є в паперовій версії або стоїть не там, де в паперовій). На ukrlit конкретно цієї помилки немає. Зате там і паперову версію дивитися не дають.
    – Sasha
    Mar 15 '18 at 14:20

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.