6

Допоможіть розібратися з вживанням цих слів: в першому джерелі вказано, що слова мають різний сенс, в другому - радять не вживати це слово, а от в Словнику це слово є.

Перше джерело

Значення слів оточуючий і навколишній дуже близькі, проте є випадки, коли їх слід розрізняти. Зокрема, навколишній має ширшу сполучуваність. Наприклад, «навколишні люди, села, будинки, звуки, навколишня дійсність». У формі середнього роду, поєднуючись із займенником «все», слово навколишнє вживається як іменник. Цей іменник стосується всього, крім людей. Дієприкметник оточуючий у множині також може використовуватись як іменник. У таких випадках він стосується тільки людей. Синонімом до слова оточуючі може виступати спільнокореневий іменник оточення.

Onlinecorrector

Вживання дієприкметників активного стану з -уч-, -юч- не рекомендовано нормами сучасної української мови. Замініть оточуючий на один з варіантів: навколишній, довколишній, навкружний; той, що оточує; присутні, близькі, прибічники; (світ) довкілля; (люди) оточення.

Академічний тлумачний словник

ОТО́ЧУЮЧИЙ, а, е, рідко. Дієпр. акт. теп. ч. до оточувати. Параскіца хрестилась та била поклони, а на обличчях оточуючої її жіноти малювався кислий вираз (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 277); Око від перевтоми закривається. Хворий втрачає контакт з оточуючим світом (Ірина Вільде, Сестри.., 1958, 99).

1

1 Answer 1

5

Словник пише "Оточуючий - Дієпр. акт. теп. ч. до оточувати". Воно так і є. Якщо Ірині Вільде як совєцькій письменниці не варто йняти віри, то тексти Михайла Коцюбинського є чи не основою класичної літературної мови. Як на мене, у нього в цитованому тексті "оточуючий" вжито як годиться - щодо людей, які оточили іншу людину. Я б радив сміливо ігнорувати поради сучасних, а насправді совєцьких академіків і філологів (школа філології в нас залишилася вся та сама, сталінська, гончарівська - Єфремова й побратимів, як відомо, розстріляли або згубили зо світу в інші способи).

Слово "довколишній", яке походить від "довкола", зазвичай використовується щодо будівель, конструкцій, не людських об'єктів (буквальний переклад російською - "окольньій"). Навіть коли згадаємо слово "довкілля", то йдеться саме про "environment" - простір і не-людські об'єкти в ньому навколо суб'єкта (який може бути людиною або не людиною). До речі, якщо вбити "довколишній" у пошук в r2u, то побачимо способи використання саме в такому контексті. Тому, як на мене, в цитатованому тексті Вільде ліпше вжити "Хворий втрачає контакт з навколишнім світом". Тобто зі світом, який навколо, а не який оточує - світ як такий не може оточити, це може зробити лише людина (як і точитися, точити тощо). І коли "оточуючий" вживається щодо конструкцій, простору, не-людей, то це калька з російської "окружающий мир", де "окружающий" якраз має спільний корінь з "довкола".

Сподіваюсь, що допоміг розібратися, а ще ліпше - відчути.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.