3

За Академічним тлумачним словником обидва слова мають сему:

з хутра (у 3 знач.), на хутрі.

Як показує тлумачний словник СУМ, обидва слова також є прикметниками від хутро. Диференційну сему спостерігаємо в слові "хутровий":

Пов'язаний з добуванням, обробкою й продажем хутра.

Чи є тоді різниця у словосполученнях хутровий одяг та хутряний одяг?

2

На це питання лапідарно відповідає сайт Мова - ДНК нації enter image description here

Хутровий – пов'язаний із розведенням звірів, добуванням та обробкою хутра, а також з торгівлею хутром: хутровий звір, хутровий ринок, хутрова промисловість.

Хутряний – виготовлений, пошитий із хутра: хутряний комір, хутряний одяг, хутряна шапка, хутряні рукавиці.

Тобто, правильно вживати саме хутряний одяг, а не хутровий одяг.

1
  • Дякую, натомість мене збиває той факт, що хутровий відноситься до виробів ( на картинці маємо у першому стовпчику вироби), а одяг, шапка, рукавиці - це свого роду теж вироби, результат промисловості. Може я просто залізла в дебрі :) Mar 13 '18 at 11:04

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.