5

Прочитала, що краще не вживати слово "існуючий", так як це калька з російської від "существующий". Але в словниках це слово є - то чи можна його вживати?

Всесвітній словник української мови

ІСНУ́ЮЧИЙ (перев. щодо абстрактних понять - який існує або існував).

Академічний тлумачний словник

ІСНУ́ЮЧИЙ, а, е. Дієпр. акт. теп. ч. до існувати 1. Треба поліпшити існуючу систему контролю якості (Радянська Україна, 27.VIII 1959, 2).

Onlinecorrector

Замініть існуючий на один з варіантів: наявний, нинішній, сучасний, — або підрядне речення.

5

Більшість мовознавців, зокрема Олена Курило, Борис Антоненко-Давидович, Юрій Шевельов, Олександр Пономарів, Святослав Караванський, радили й радять уникати активних дієприкметників на -ачий, -учий, оскільки вони є невластивими українській мові. Варіанти на різні випадки передачі змісту вислову пропонуються тут. На блодзі Філологічні викрутаси наведено кілька відповідників до дієприкметника існуючий:

НЕПРАВИЛЬНО — ПРАВИЛЬНО

існуюче законодавство — чинне законодавство
існуючі теориторії — наявні теорії
існуючий порядок — заведений порядок
існуючі ціни — теперішні ціни
існуючі кордони — сучасні кордони
існуючі досі проблеми — наявні проблеми

Отже, нема конечної потреби послуговуватися словом існуючий, краще замінити його на більш природнє для української мови.

0

Як я зрозумів, це вживання слова "існуючий" є досить спірне. Ось, що я прочитав на сайті ar25:

Як відомо, дієприкметники – це форма дієслова, яка означає ознаку предмета за дією або станом і відповідає на питання який? яка? які? За значенням вони поділяються на активні і пасивні. Найбільш суперечливим є функціонування в українській мові активних дієприкметників. Деякі мовознавці, І. Вихованець, К. Горденська, вважають, що вони чужі для нашої мови. Проте, проаналізувавши творчість наших класиків і усну народну творчість, ми переконуємось, що такі дієприкметники все-таки властиві українській мові. Їх використовували І. Нечуй-Левицький, І. Франко, Л. Українка, Т. Шевченко й ін. Наприклад: “Прислуговуючі наймички та молодиці насилу постягали страви”. (І. Нечуй-Левицький). “До праці, молоді приятелі, до інтенсивної, невсипущої праці над собою самими”.(І. Франко). “І в неволі познає рай, познає волю і всетворящую любов”. (Т. Шевченко).

І також там є інформація про слово "існуючий":

Слід пам’ятати, що такий активний дієприкметник, як існуючий, має також багато синонімічних відповідників. Тому слово “існуючий” треба вживати у випадку, коли йдеться про животіння чогось, неактивне, бездіяльне існування. Наприклад: “Існуючий уряд” , коли йдеться про його бездіяльність, яловість.

В інших випадках вживаємо відповідники: сущий, є, наявний, чинний, оскільки вони стилістично є виразнішими. До прикладу:

Чинні закони, наявні у природі, сущий світ.

Однак, слід враховувати, що це не думка мовознавця (автора статті звати Оксана Лутчин), тому не можна довіряти такій інформації на всі 100% (хоч деякі свої думки вона підтверджує прикладами із творів українських авторів).

На Вікіпедії ми можемо знайти сторінку "Список помилок перекладу з російської", де пише, що переклад слова "существующий" на українську "існуючий" - є невірним. Потрібно вживати "нинішній", "сучасний", "наявний". Пояснення:

Активні дієприкметники на -юч- українській мові не властиві

На сайті Правильно-неправильно бачимо ще такі варіанти заміни:

Фактично існуючі відносини - Реальні відносини

Порушення існуючих законів - Порушення чинних законів

Сайт 200 балів дає ще більше прикладів:

існуючий план роботи – даний план роботи

існуючі кордони – сучасні кордони

існуючі методи – наявні методи

Ще додам приклад такої заміни - "існуючі досі проблеми" - "проблеми, що досі є (наявні)".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.