2

Шукаючи визначення ампельні рослини наткнулась на дивне, для мене, слово ампля.

Ампельні рослини - декоративні рослини із звисаючими пагонами, стеблами або листками, які вирощують у підвісних вазах (амплях) або горщиках.

У Словник лемківскої говірки знайшла таке тлумачення:

Ампля -лі, ж. - Лампа, що вісить, закрита знизу.

Чи є правильним використовувати слова "ампля" для назви виду горщика?

2

Натрапила на це слово у Словопедії:

АМПЕЛЬ (нім.) Підвісна ваза в інтер'єрі.

Отже, М.в. мнж. ампель -амплях. Це слово має те ж тлумаченя, що подане в наведеному реченні перед душками - "які вирощують у підвісних вазах (амплях)".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.