2

Прийшлося нещодавно робити повний синтаксичний розбір речення, яке ускладнене вставним реченням:

Вишневий сад, — він тільки-но зацвів, — данину першу виплативши бджолам, дрімав і спав (М. Рильський).

Виникли сумніви у правильності постановки тире. Чому не дужки?

Прочитала відповідну статтю в «Практикумі з правопису і граматики української мови» І.П. Ющука (Розділові знаки п.122. Інші розділові знаки). Він пише, що постановка тире і дужок пов’язані з певною інтонацією: підвищення (тире), подовження, пониження (дужки).

На іншому сайті прочитала більш детальну інформацію про вставні речення:

Вставні слова, словосполучення й речення виражають особисте ставлення мовця до свого висловлювання й не несуть нової інформації, лише певним чином оцінюють, уточнюють основне повідомлення. Вставні слова, словосполучення й речення не є членами речення. Вставлені слова, словосполучення й речення вносять додаткову інформацію в речення, не будучи граматично пов'язані з ним (отже, як і вставні конструкції, вони не є членами речення).

Наводиться приклад постановки дужок, який знову мені показався сумнівним. Чому не тире?

Там батько, плачучи з дітьми (а ми малі були і голі), не витерпів лихої долі, умер на панщині! (Т. Шевченко).

Допоможіть, любі друзі, розібратися в умовах постановки знаків.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.