2

Коли ми приходимо у будь-який магазин, найчастіше просимо "вершкОвий" маргарин, масло тощо. Проте знайшла доволі двозначну інформацію:

вершкОвий — прикм.; пов’язаний з мірою довжини: вершковий цвях;

вершковИй — прикм.; виготовлений з вершків або вершинний: вершковЕ масло.

Таке трактування знайшла на сайті: https://ukrainian_explanatory.academic.ru. Спершу видалась мені ця інформація сумнівною, адже вона на російській мові і не є науковим виданням, однак ці визначення таки підкріплені посиланням на словники. Проте Словник української мови в 11 томах все ж каже, що наголос спільний для усіх значень: "вершкОвий".

Чи є різниця у значеннях цього слова залежно від наголосу?

1 Answer 1

6

Цитована Вами словникова стаття — з «Великого тлумачного словника сучасної української мови» 2010-х років В'ячеслава Бусела видавництва «Перун» (відомого також як ВТССУМ). Офіційно частина прав на цей словник належать компанії ABBYY Lingvo і він публікується на сайті ABBYY Lingvo Live, але також його публікують інші сайти (зокрема «Словопедія» і вже згаданий Вами academic.ru).

У свій час цей словник викликав шквал критики. Зокрема приводами для критики було те, що в нього війшов майже весь зміст академічного «Словника української мови» в 11 томах (відомого також як СУМ-11) 1970-х років (тобто плагіат), але без цитувань з літератури (а який сенс у тлумачному словнику без джерел?), а також велика кількість малозначних слів типу «баварський», «житомирський», «мюнхенський» тощо (але я не стверджую, що там лише плагіат і незначні слова, мабуть, укладниками словника все ж зроблена велика робота). Також критику викликала практика судового переслідування компанією ABBYY Lingvo інших сайтів-публікаторів (зокрема закритого нині slovnyk.net).

Я не знаю, звідки в ВТССУМі ці дані (про таке розрізнення значень за наголосом).

1
  • Дякую за детальнішу інформацію!
    – Oksanka S.
    Commented Mar 13, 2018 at 19:01

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.