1

Чи однакова семантика слів: біли́зна чи білизна́?

3
 • 4
  Це запитання? Якщо запитання — то в чому саме воно полягає? (Ви ж начебто самі все розказали.) Якщо це спроба надати інформацію (а не спитати), то перенесіть, будь ласка, відповідь у поле «Your Answer».
  – Sasha
  Commented Mar 13, 2018 at 1:15
 • Вибачте, ще вивчаю, як перенести. Обов’язково врахую Ваше зауваження!
  – Oksanka S.
  Commented Mar 13, 2018 at 19:05
 • 1
  Технічно перенести дуже просто: натискаєте «edit» («редагувати») під запитанням, виділяєте фрагмент тексту, що має стати відповіддю, вирізаєте його в буфер обміну (Ctrl+X), натискаєте «Save Edits» («Зберегти зміни»), натискаєте «Answer Your Question» («відповісти на власне запитання»), натискаєте «Yes…», вставляєте вирізаний фрагмент з буферу обміну (Ctrl+V) і натискаєте «Post Your Answer» («Надіслати Вашу відповідь»). Але організаційно — Вам ще треба буде розширити якось Ваше запитання, щоб після перенесення відповіді в належне їй місце воно не стало закоротким, бо тут не люблять закороткі.
  – Sasha
  Commented Mar 13, 2018 at 19:53

1 Answer 1

2

Словник української мови подає, що це лексеми із диференційованим наголосом, тобто залежно від наголосу значення слова змінюється. Отож:

Біли́зна

1. Вироби з тканин (переважно білі) для одягання на тіло або для побутових потреб (на постіль і т. ін.). Прийшов він до річки, поскидав з себе білизну (Павло Чубинський, II, 1878, 401);

2. Хижа прісноводна промислова риба.

Білизна́ іменник до бі́лий; білість. Весело сміялася [школа] білизною своїх стін (Юрій Збанацький, Малин. Дзвін, 1958).

Подібно написано і в Тлумачному словнику української мови:

Білизна

I -и, ж., збірн. Спідній одяг, який одягають безпосередньо на тіло (труси, кальсони, ліфчики, комбінації тощо) або тканинні вироби для побутових потреб (простирадла, наволочки, скатертини і т. ін.). Раніше виготовлявся з бавовняної, льняної або шовкової тканини, переважно білого кольору.

•• Чолові́ча біли́зна — труси, кальсони, майки, футболки, натільна сорочка та ін.

•• Жіно́ча біли́зна — жіночі трусики, ліфчики, комбінації та ін.

•• Пості́льна біли́зна — простирадла, наволочки, підодіяльники та ін.

•• Столо́ва біли́зна — скатертини, серветки, рушники та ін.

II -и, ж. Хижа прісноводна промислова риба.

Проте тут наголос подано лише один: біли́зна. Отже, в останньому словнику лише враховано лише один із омонімів.

Також згадку про омографи можна знайти і в Новому довіднику: Українська мова. Українська література, де вказано, що: "Другу групу омонімів становлять слова, що збігаються тільки в частині граматичних форм. Це морфологічні неповні омоніми. Вони поділяються на кілька підгруп, зокрема на омографи:

орган — орган,

замок — замок,

сім’я — сім’я, [...]

білизна — білизна,

насип — насип,

радій — радій"

Отже, лексеми "біли́зна" та "білизна́" є семантично різними і це показує саме диференційований наголос.

2

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.