3

Який із двох перекладів словосполуки to charge royal prices є правильним, згідно з правилами української мови: встановити королівські розцінки чи стягнути королівську плату?

Big job, mind, a place like this. I’ll have to charge royal prices.

to charge означає "стягувати, встановлювати, вимагати" (у цьому контексті). Це художній переклад фільму про епоху правління королеви Вікторії в Англії і тому я більше схиляюсь до першого варіанту. Цікава Ваша думка, дякую.

1 Answer 1

1

Значення у запропонованих українських еквівалентів дещо різне:

  • «стягнути королівську плату» — це вже виконаний факт оплати (добровільно чи примусово вже змусили когось сплатити);
  • «встановити королівські розцінки» — це лише встановлення запропонованої ціни (за такою ціною, може, ніхто й не захоче купувати).

Але що більше пасує оригіналу і чи взагалі ця різниця суттєва в даному контексті — мені важко сказати.

1
  • або не виконаний, а такий, що відбудеться один раз. "цього разу я муситиму стягнути королівську плату". "цього разу я буду вимушений стягнути королівську плату".
    – P. Vowk
    Commented Mar 20, 2018 at 20:18

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.