3

Як у слові "зміюка" виокремити суфікс суб'єктивної оцінки? Якщо корінь змій, то виходить, що суфікс ук, проте в одній статті натрапила на юк.

Суфікс -юк- має досить широку гаму негативних відтінків: назвам предметів він надає значення збільшення розміру, обсягу, якості (холодюка, калюка, грязюка, шаблюка,каменюка, закорюка), назвам осіб, тварин — значення зневажливості, презирства, інколи лайливого відтінку: зміюка, звірюка, свинюка, сатанюка, тварюка тощо.

1 Answer 1

4

Суфікс насправді -ук, та коли слово записане в чинному правописі, графічно виокремити цей суфікс досить складно. В таких випадках на пригоді стає практична транскрипція кирилкою, чи просто МФА:

Практична транскрипція:

[зміj-'ук-а] / [змій-'ук-а]

МФА:

/zmij-'uk-a/

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.