3

Що саме означає слово ливарі в поезії Василя Стуса? Невже це ливар, робітник, який відливає металеві вироби?

Загусає далеч вечорова,
граціозні ливарі мовчать.
Спить долина, зморена діброва,
а над ставом лебеді ячать.
А над полем висипали зорі.
А над небом зупинився Бог.
А над Богом править серце хоре,
окрутенств шукаючи на двох.
Спить діброва. Спить земля велика,
всесвіт спить. Мовчання — як зоря,
і знесла правицю яснолика
Доля, не віщуючи добра.

4

У Тлумачному словнику Василя Стуса ливарі в наведеній поезії пояснюються просто:

ЛивAр, -я?, ч. Робітник, який відливає металеві вироби. Загусає далеч вечорова,/ граціозні ливарі мовчать.

Але насмілюся припустити, що мова йде про пам'ятник ливарям, що їх доволі велика кількість стоїть в Запорізькій, Дніпровській, Донецькій областях. Один із них, у Кам'янці, що на Дніпровщині, навіть можна назвати граціозним.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.