7

В Академічному словнику вказано, що правильно - парфюмерія, то чому ж твір Зюскінда називається "ПарфУмер", а не "ПарфЮмер"?

Академічний тлумачний словник

ПАРФЮМЕ́РІЯ, ї, жін.

  1. збірн. Косметичні вироби (духи, одеколон і т. ін.), звичайно ароматичні. Вона наповнила кімнату м'якістю хутра й різким запахом парфюмерії (Любомир Дмитерко, Розлука, 1957, 18).

Вікіпедія

Екранізація творів у кіно Парфумер — IMDb: «Perfume: The Story of a Murderer», 2006 Твори Парфуми (Das Parfum — нім. Дух, Запах, Аромат)

4

За сучасним правописом («Правопис», 2015, § 90.6) має бути через «-у-»:

У словах, запозичених із французької мови, після шиплячих ж, ш пишеться відповідно до французького u українське у, а не ю: брошу́ра, журі́, парашу́т; також у словах парфу́ми, парфуме́рія.

Найімовірніше, написання «парфю́мер», «-ія», «-ний» зі «Словника української мови» в 11 томах 1970-х років відповідало старішому правипису. Іноді в електроних версіях цього словника пишуть щось на зразок «це написання застаріле, за сучасним правописом мало б бути так-то», але навряд чи вони роблять це для кожного слова (в них навіть нові одруки порівняно з паперовою версією іноді трапляються). Взагалі, у тому словнику дивна картина: «парфу́ми» — «парфу́мити» — «парфу́мний», але «парфюме́р» — «парфюме́рія» — «парфюме́рний» — «парфюме́рник» (мабуть, тоді писали «-у-» в цьому випадку лише під наголосом).

Сучасний орфографічний словник «Словники України on-line» 2008 року містить здебільшого варіанти на «-у-» (хіба що «парфуме́рник»/«парфюме́рник» у двох варіантах, але це може бути й одрук; а «парфуме́р» лише з «-у-»).

«Великий тлумачний словник сучасної української мови» В. Бусела 2000-х років (опублікований зокрема як «The Comprehensive Dictionary of the Ukrainian Language» на сайті «ABBYY Lingvo Live» і на сайті «Словопедія») теж пише через «-у-».

«Словник української мови» в 20 томах 2010-х років ще не видав тому на «п-», але містить «парфумерн-» через «-у-» (на відміну від старого в 11 томах, який мав через «-ю-») в цитатах до інших статей:

ВАНІ́ЛЬ <…> Ваніль використовується у харчовій, парфумерній та фармацевтичній промисловості (із журн.)


ЖИРОПІ́Т <…> Складникі [sic] жиропоту являють собою досить цінну сировину, яка широко використовується в парфумерній та медичній промисловостях (з наук.-попул. літ.).
ЖОНКІ́ЛЬ <…> Тонкий аромат жонкілі надає шарму будь-якій парфумерній композиції (з газ.).

| improve this answer | |
1

Доповнє проблематіку відповідї пана @Sasha

Для порівняння правопис 1928

§ 67

Французьке u та німецьке ü передаємо через ю: Бельвю́, бюро́, бюдже́т, бюст, вестибю́ль, жюрі́, купю́ра, меню́, ноктю́рн, нюа́нс, увертю́ра, Жюль Верн, бю́рґер, Дю́рінґ, Дюссельдорф, Любек, Мюнцер, Шюц і т. ін.

Панї запитувачка може помітити тут декілька „складних“ слів. Основна причина: не дуже питомі помʼякшення, особливо для ф, який не має парного дзвінкого звуку, а наближений в не охочий до помʼякшення. Хоч инколи таки: трохи помʼякшується свято; наближається до цього збіжжя, обличчя. Цьому підтверджує і наступний § про апостроф:

§ 68

Апостроф у чужих словах пишеться:

1. Після приголосних б, п, в, м, ф, г, ґ, к, х, р, ж, ч, ш перед йотованими голосними: мар’я́ж, суб’є́кт, об’є́кт, Барб’є́, Жюр’є́н де ля Ґрав’є́р, К’ю, Руж’є́, Клов’є́, В’єн, П’ємо́нт, Б’юкенен і т. ін. (але не після н, д, т, л, з, с, ц — див. § 69).

Порівняйте з чинним:

§ 92. Апостроф

1. Апостроф у словах іншомовного походження та похідних від них пишеться перед я, ю, є, ї:

а) після приголосних б, п, в, м, ф, г, к, х, ж, ч, ш, р: б’єф, комп’ютер, п’єдестал, інтерв’ю, прем’єр, торф’яний, к’янті, миш’як, кар’єра; П’ємонт, П’яченца, Рив’єра, Ак’яб, Іх’ямас; Барб’є, Б’єрнсон, Б’юкенен, Женев’єва, Ф’єзоле, Монтеск’є, Руж’є, Фур’є;

б) після кінцевого приголосного префікса: ад’юнкт, ад’ютант, ін’єкція, кон’юнктура.

І відоме проблемне правило девʼятки, де чужеслово не помʼякшується через і з д, т, з, с, ц, ж, ш, ч, р.

| improve this answer | |
  • 1
    Але це змінилося не в 1930-х. Адже ще в 1970-х нормативним було «парфюме́р» — «парфюме́рія» — «парфюме́рний» — «парфюме́рник» («парфу́ми» — «парфу́мити» — «парфу́мний»). А вже (припускаю) у 1990-х зробили все через «-у-». – Sasha Mar 12 '18 at 20:27

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.