1

"Сукня трапецієподібного силуету" чи "сукня трапецієвидного силуету"? enter image description here

В словнику вказано, що це одне і теж. Обидва словосполучення можна використовувати? "Свободный трапециевидный крой" "Вільний трапецієподібний крій"?

1
  • 2
    Ласкаво просимо до сайту Ukrainian Language.SE! Наші критерії якості вимагають, щоб запитання містило контекст. Окрім того, запитання, які не демонструють спроби автора самостійно відповісти на запитання, не заохочують інших до того, щоб надавати відповіді. Будь ласка, перегляньте сторінки tour, How to Ask а також «Якими мають бути гарні запитання і відповіді». Ви завжди можете виправити запитання, для цього натисніть edit. Mar 12, 2018 at 16:47

1 Answer 1

-1

Згідно до СУМу можна вижати як "трапецієподібний" так і "трапецієвидний", так як значення в цих слів однакове: "Схожий на трапецію; який має форму трапеції".

1
  • 2
    Мені здається, що в запитанні вже містяться ваші дані, можливо варто провести більше дослідження.
    – Yola
    Jul 1, 2018 at 11:37

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.