2

У "Польових дослідженнях з українського сексу" О. Забужко є речення:

— вона, котру млостi змагали на вид зачустраних рiдних алкашiв у проплiшинах залишкової генiальности (кому цiкаво, ось адреси: "Еней" у Києвi, "Червона калина" у Львовi, вхiд вiльний, годувати, а надто ж поїти тварин не то дозволяється, а й заохочується), —

Тлумачні словники у 11 томах, словник Грінченка, російсько-українські словники не знаходять цього слова. Що воно значить?

3

Відповідь на питання знаходимо через слово "чустрати" у словнику Грінченка:

ЧУСТРАТИ, -аю, -аєш, недок., перех., діал. Чухрати (у 1 знач.).

ЧУХРАТИ, -аю, -аєш, недок. 1. перех. Обламувати, обрубувати гілля на дереві, стовбурі; очищати від листя, кори. 2. перех. Чесати, очищати вовну від домішок, сміття. 3. перех., розм. Завдавати ударів кому-небудь, сильно бити, шмагати кого-небудь; дубасити, періщити. 4. перен. Різко вичитувати, лаяти, докоряючи за кого-, що-небудь. 5. неперех., розм. Енергійно рухатися, бігти, їхати, поспішаючи куди-небудь. // Тікати від кого-небудь. 6. Швидко поширюватися, охоплюючи щось, знищуючи його (про вогонь, полум'я).

І через етимолоґічний словник української мови:

[зачустритися] „захиріти, споганіти”, [зачустратися] „тс.”; неясне; можливо, похідне від [чустрити] „бити, сікти”, зближеного з чухатися.

Отже, "зачустраний" - це "захирілий", "споганілий".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.