6

В Академічному тлумачному словнику зустрічаю вислів "постійно діюча", але в інших джерелах вказано, що вживати необхідно просто слово "постійна"

То як правильно?

Академічний тлумачний словник

*Всесвітня Рада Миру див. мир 1; Рада Безпеки ООН — основний постійно діючий орган ООН, на який покладено головну відповідальність за підтримання міжнародного миру й безпеки.

Словопедія

Замість діючий у таких словосполученнях, як діючий прем’єр, діючий правопис, діюча програма, діюче законодавство, тепер у літературній мові вживають чинний прем’єр, чинний правопис, чинна програма, чинне законодавство. Невже обов’язково дослівно перекладати російською постоянно действующая выставка? По-українськи достатньо сказати або написати постійна виставка. У значенні “вагомий”, “ефективний”, “результативний” найчастіше виступає слово дійовий. “З турботи про рідних, про найближчих людей і починається дійова доброта людська”; дійовий вплив, дійовий засіб, дійове виховання, дійове знаряддя тощо.

1 Answer 1

1

Олександр Пономарів "Культура слова: мовностилістичні поради" радить викоримтовувати просто слово "постійна"

З ним погоджуються більшість мовознавців, зокрема Олена Курило, Борис Антоненко-Давидович, Юрій Шевельов, Святослав Караванський, радили й радять усувати з тексту зайве за змістом активного дієприслівника: постійна виставка (а не "постійно діюча").

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.