2

Підкажіть, будь ласка, значення слова "незаангажований".

У наших предків, незаангажованих сміттям мозку.....

В словниках значення даного прикметника не знайшла.

1

1 Answer 1

3

«Політологія: словник понять і термінів» (Рябов С. Г., К., 2001) має статтю «Заангажованість політична», з якої можна зробити висновки про сучасне вживання цього слова, на відміну від старих значень дієслова «ангажувати» – «запрошувати на танець, наймати на роботу в театрі». Стаття наступна:

Заангажованість політична (від фр. engager — наймати, запрошувати) — змушеність представника неполітичної сфери (науки, мистецтва, освіти тощо) діяти в руслі певної ідеологічної доктрини, політичного курсу або навіть обслуговувати суто партійні цілі й інтереси. Взагалі поняття "ангажемент" означає контракт, укладений з артистом або театральною трупою про здійснення вистав на певних умовах і у визначені строки.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.