9

Нещодавно спробувала перекласти з російської мови українською вираз «бегущая строка». По-перше, скористалась словником-перекладачем онлайн Google . Він видав мені переклад «біжучий рядок». Такий переклад мені не сподобався і я звернулась до російсько-українського словника. Получила ще один переклад «текст із прокруткою».

Розуміючи, що це стійке словосполучення, складне для перекладу, прочитала статтю про культуру мовлення. Автор статті рекомендує використовувати вираз рухомий рядок. Наводить приклад вживання його у реченні:

Під час перегляду випуску новин я не маю звички читати рухомий рядок: він відволікає мене від сприйняття основної інформації.

Допоможіть, любі друзі, вибрати правильний варіант.

2
 • 6
  чому ми перекладаємо з російської? це питання не до вас. Англійською - crawl. Може й нам назвати повзунка, бо стрічка, що повзе.
  – Yola
  Commented Mar 12, 2018 at 13:04
 • 3
  @Yola, цікаво було б побачити статистику швидкостей таких рядків у новнах різних країн/мов/агентств — може, воно справді там біжить (швидко), а там повзе (повільно)? До речі, якщо кому потрібно, ось англійська стаття: News ticker (crawler, crawl or slide), я чомусь не відразу знайшов.
  – Sasha
  Commented Mar 12, 2018 at 13:33

1 Answer 1

9

В відео уроках української мови телепрограми Сніданок 1+1 Олександр Авраменко радить вживати "рухомий рядок"

Уроки державної мови

З погляду лексичних і словотвірних норм дієприкметник біжучий сприймається як застарілий. Сучасна літературна мова послуговується, зокрема і в термінологічному слововжитку, прикметниками рухомий, рухливий, наприклад: "Якщо в лавах мало кремнезему, то вони дуже рідкі, рухливі, текучі" (з журналу); "У давнину люди виявили на небі сім рухомих небесних тіл, бачили семибарвну райдугу" (з журналу).
Отже, на електронних рекламах бачимо й читаємо рухомий рядок.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.