6

Приклад вживання.

"О, ця жінка! Ця розпусниця, негідниця, повія, профура, ЛЯРВА, лахудра, потіпаха, чорти б її за коси микали!" ("Чотири дороги назустріч." Леся Романчук)

Лярва... В сучасному світі так називають поганих жінок, частіше старих. Багато режисерів експлуатують це слово в своїх фільмах на контрасті - хороша дівчина - погана дівчина.

У слов'янської міфології Лярва - злобний жіночий дух, здатний вселятися в тіло жінки, роблячи її розпусною.

Що ж насправді означає дане слово?

1 Answer 1

7

Коротко кажучи, це слово запозичено з латини, скоріш за все через польську. Латинське larva «злий дух; привид, скелет; маска» пов'язане з lar «добрий дух, що охороняє», Lares «боги, душі померлих, що охороняють домашнє вогнище». Порівняйте англійське larva, яке теж запозичене з латини, від того самого слова, та означає «личинка комахи».
Зверніть увагу, що наше «личинка» походить від «личина», яке означає «маска», тобто наче і лице, та одночасно й не лице.
«Етимологічний словник української мови» в 7 томах у томі 3 (1989) на сторінці 342 пише про походження слова «лярва» наступне:

enter image description here

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.