4

За СУМ, якщо йдеться про частини предмета, треба вживати слово бік.

БІК, боку, чол.

 1. Яка-небудь сторона, стінка, площина предмета.

У книжних стилях усталилися стандартизовані словосполучення з іменником бік, напр.: лицьовий, зворотний, тіньовий, позитивний бік, бути на чийомусь боці, погляд з боку, з усіх боків, привернути на свій бік тощо.

А як сформулювати опис можливостей електричного пристрою, якщо кнопки керування знаходяться "на боковой стороне"? На бічному боці? Звучить кострубато. Збоку не підходить, тому що на лицьовому боці також є кнопки в центрі й по краях.

3
 • на лівому боці, звучить досить однозначно, бокових сторін дві, щонайменше.
  – Yola
  Commented Mar 12, 2018 at 7:52
 • @Yola, я думаю, що Oksana Çeliker шукає слово/словосполучення, яке може позначати одночасно лівий і правий бік, але не інші.
  – Sasha
  Commented Mar 12, 2018 at 8:58
 • Теоретично є словосполучення «профільний портет» і «профільний зріз/переріз», але «профільний бік / профільна сторона» не кажуть, бо слово «профільний» має іншу семантику.
  – Sasha
  Commented Mar 12, 2018 at 9:05

1 Answer 1

0

Замість лицьового боку можна вживати спереду. Тоді для позначення двох бокових сторін, можна вживати зліва і справа, якщо ж треба вказати на обидва боки, то збоку. Наприклад,

Спереду екран, а з (обох) боків кнопки керування.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.