5

Слово автопокришка складається з двох частин, друга з яких, вживана окремим словом, має наголос на першому складі: покришка (див. словники). На сайті Культура мови наводиться як правильний наголос автопокришка.

Чому наголос "з'їхав" на наступний склад?

1
  • Гм, УЛІФ пише, що може і покри́шка, але чомусь розріжнӓё від по́кришка, цебто, до прикладу, алфа́ві́т не рожрізнӓё. Commented Mar 11, 2018 at 22:33

2 Answers 2

3

«Словник труднощів української мови» (1989, під ред. Єрмоленко С.Я.) пише наступне:

ПО́КРИШКА — ПОКРИ́ШКА.
Розрізняються значенням.
По́кришка, -и, дав. -шці, род. мн. -шок. Предмет, яким накривається що-небудь зверху; кришка. Мама накрила горщик покришкою.
Покри́шка, -и, дав. -шці, род. мн. -шок. Футляр із товстої гуми, який надівається на камеру автомашини, велосипеда та ін. для захисту від пошкодження. Покришка на колеса.

У «Словнику-довіднику з культури української мови» тих самих авторів, та вже 2006 року, ця стаття повторюється слово-в-слово. СУМ-11 дає це слово з наголосом на першому складі в обох значеннях, це том 7, виданий у 1975 році.
Як бачимо, новіші джерела розрізняють два значення наголосом. Як на мене, росіянський вплив досить імовірний.

-2

Позаяк:

Наголос у словах української мови складно правильно визначити, бо він не тільки може припадати на будь-який склад, але йому також властива рухомість – можлива зміна наголосу при відмінюванні слова.

— виходить, обидва варіанти правильні, існують лише особливі правила для певних типів слів.

Джерело - ЗНО клуб

3
  • 1
    Рухомість инодї арґументуётьсӓ. Наприклад приросток ви- маё властивість перетӓгувати наголос на себе. Отож хтїв би детальнїшу відповідь чи приклади. Тут можна зачепитисӓ за складне слово через ‑о-, або, точнїше, такого собі приростка авто-: особисто знаӱ, що наголос перетӓгуётьсӓ до останӧї частини, цебто корнӓ, але чи завше змінӱё наголос? Commented Mar 11, 2018 at 22:41
  • Зазначу, що з того, що наголос у словах української мови загалом може припадати на будь-який склад і йому властива рухомість, ажніяк не випливає, що в кожному конкретному слові дозволені обидва (всі) варіанти.
    – Sasha
    Commented Mar 12, 2018 at 14:53
  • @Follower кумедна у Вас писанина. Трохи незрозуміла, але все ж. Commented Mar 12, 2018 at 16:44

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.