5

Чи можна вважати обидва терміни повними синонімами?

Гортензія волотиста, завдяки не складній посадці та легкому догляду, стане справжньою перлиною Вашого саду та радуватиме Вас розкішним квітуванням довгі роки. Варто зазаначити, що Гортензія волотиста цвіте з червня по вересень.

Зокрема в СУМ присутні два слова:

ЦВІТІННЯ дія за значенням цвісти. Любив Головатий степ і в ранню пору весняного пробудження, і в час цвітіння, і в дні його прив'ядання (Спиридон Добровольський, Очаківський розмир, 1965, 22)

КВІТУВАННЯ дія та стан за знач. квітувати. Зима позаду, зелень буйно пнеться вгору.., повітря сповнене запахів.. квітування (Михайло Чабанівський, Балканська весна, 1960, 231)

Чи правильно використані слова в наведеному вище прикладі?

5

Квітування й цвітіння не можуть уважатися повними синонімами. У слова квітування є переносне значення:

  1. перен. Процвітати, успішно розвиватися.
    Нині, як, мабуть, ніколи, розвивається й квітує у нашій республіці художня самодіяльність (Літературна газета, 21.X 1960, 2).

Словник української мови: в 11 томах. — Том 4, 1973. — Стор. 136.

А оскільки наявний образний компонент, то синонімія лише за одним зі значень, отже неповна.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.