7

Описуючи вибагливість рослин до навколишнього середовища чи можна використовувати "скорочення" слів? Наприклад посухо-, морозо, вітро- та димостійка рослина.
Чи потрібно кожне слово писати повністю посухостійка, морозостійка, вітростійка?

Якщо, можна, використовувати "скорочення", то як саме правильно це написати?

1
  • чи правильно я розумію, що наявна відповідь не відповідає на питання?
    – P. Vowk
    Commented Mar 19, 2018 at 19:39

1 Answer 1

7

Ваш варіант написання вірний:

посухо-, морозо-, вітро- та димостійка рослина

Правильно виділена стандартна частина композитних утворень -стійкість.

При цьому інтерфікс -о- лишається в першій частині перед дефісом, розділяти перелік треба комами, як будь-які однорідні члени речення, останній однорідний член пишеться згідно правопису складених слів, тобто разом.

Цікава стаття на тему:

Граматична структура екологічних термінів у посібниках і підручниках для студентів-екологів / Лариса Тиха // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2012. – № 733. – С. 158–160.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.