5

Допоможіть, будь ласка, зробити правильний переклад слова "шаровидная", в такому речені:"Клен пальмолистий - листопадне декоративне дерево з "шаровидной" формою крони, висотою та шириною 2,5-3 м й яскраво-зеленою корою."

Знайшла декілька варіантів перекладу: кулястий (куляста), кулеподібна, шаровидна, кулевидна та шароподібна.

Який з варіантів буде правильно використати?

1 Answer 1

6

Кулястий і кулеподібний - це синоніми. Ще один синонім - це кульовий.

Шаровой – кульови́й;
ш., шарообразный – куля́стий.

Отже,

з кулястою формою крони

Якщо є сумніви, то можна використати сферична.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.