4

Любі друзі, допоможіть, будь ласка, навчитись розрізняти сполучник якби і однозвучне з ним сполучення прислівника з часткою. Це важливо для правильного написання:сполучник пишеться одним словом, на відміну від сполучення слів. Приклад сполучника у реченні:

  1. Якби я була зіркою в небі, я б не знала ні туги, ні жалю (Леся Українка).

А це поєднання прислівника з часткою:

  1. Як би я тепер хотіла у мале човенце сісти і далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти! (Леся Українка).

В «Українському правописі» такої інформації не подано. З Вікіпедії я дізналась, що це складний похідний сполучник, не має лексичного значення і не виконує у реченні граматичну роль. Як я зрозуміла, - до нього не можна поставити питання, як до прислівника, та він не є членом речення. До прислівника із другого прикладу можна поставити питання: якою мірою? І він виступає у реченні обставиною. Поставити запитання складно. Чи є ще способи вирізнити сполучник?

1
  • Поки не можу зформолӱвати, хоча наче розуміӱ відмінність. Накидаӱ реченнӓ длӓ прикладу і грубі порівнӓннӓ: ӓк би панї відповіла ≈ хоч би панї відповіла • ӓкби панї віповіла ≈ ось би панї відповіла; а тут легше: ӓк би панї відповіла, ӓкби знала відповідї? Також зазначу ріжницӱ наголосів, в правописї те ё: ӓ́к биӓкби́. Mar 11, 2018 at 4:41

1 Answer 1

4

WebPen: Правопис сполучників

Розрізнення сполучників та інших частин мови

Сполучники можна замінити іншими синонімічними сполучниками: тажадже, тежтакож, тожтому, якбиколи б, якже — якщо, якщо — коли, щоб — аби, проте — однак, зате — але, притому — до того ж, причому — і то.

Однозвучні ж поєднання інших частин мови замінити сполучниками не можна.

Сполучники членами речення не бувають і не відповідають на питання (на питання може відповідати все підрядне речення, а не сам сполучник).

Однозвучні ж поєднання слів є членами речення і відповідають на питання в реченні: яка?та ж; яке?те ж; що?то ж; як? яким способом?як би, як же; що?що б; про що? про яке?про те; за що? за яке?за те; при чому?при тому, при чому.

Порівняйте:

Я мусив заховатися від вас, Щоб ви не бачили мого ридання, Не знали глибини моїх ураз (Данте Аліг’єрі). А вона на що б не дивилася, де б не гуляла — всюди ввижаються їй дрімучі волинські праліси (М. Олійник);

Якби́ мені крила, крила соколинії, полетіла б я за милим, за дружиною (Т. Шевченко). Я́к би там не було, а література — моя професія (Леся Українка);

На гору доступитися нелегко, зате з гори зручніше боронитись (Леся Українка). Повинна дякувати мамі за те, що будила рано, навчила всього робити;

Смерть — то короткий подих, мить остання, Якщо́ вона закон — не покарання. (Ф. де Кеведо). Я́к що трапиться, ні на кого не нарікай.

Як видно, тут також увага на наголоси. Те саме зауважує правопис

§ 32. Сполучники

Сполучники якби́, якщо́ можна відрізнити від однозвучного з ними прислівника як із часткою би та займенником що за допомогою контексту, бо на прислівник як завжди падає логічний наголос. Пор.:

Якби тут був мій товариш!; але: Як би краще виконати завдання!

Якщо хочеш, допоможу тобі; але: Як що трапиться, нарікай на себе.

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.