3

Обрізка дерева для надання форми крони, як правильно написати "формуюча" чи "формувальна" обрізка дерев? В описах рослин зустрічають обидва варіанти.

0

1 Answer 1

2

Аналогічно з рятувальний мало б бути формувальна. Бо таке обрізання призначене для формування крони.

З Є. Д. ЧАК - «Складні випадки українського слововживання»:

Слово рятувальний означає «спеціально створений для рятування», «призначений для рятування». «З’явився над морем літак, сипнув на воду два рятувальних круги і полетів у напрямі берега» (А. Шиян). «Рятувальна експедиція вдруге вивозила людей» (М. Трублаїні).

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.