7

Дуже часто чую вживання слова заключний, але в словниках немає такого слова. В першому джерелі вказано, що слово "заключний" - вживане в українській мові слово; в другому і третьому вказано, що не рекомендовано вживати це слово, адже це калька з російської мови.

То чи можна його вживати чи ні?

СУМ‑11: 3, 150

ЗАКЛЮЧНИЙ, ‑а, ‑е. Який завершує що-небудь; останній, завершальний.

Завʼялов не вперше грав у виставі, яка йшла сьогодні, але ніколи ще він не проводив заключного акту з такою силою, як у цей вечір (Любомир Дмитерко, Наречена, 1959, 131).

Заключний баланс — складений на підставі інвентаризації усіх матеріальних цінностей і розрахункових взаємовідносин річний баланс, що є найповнішим і найточнішим відображенням фінансово-господарського стану підприємства.

Заключний акорд див. акорд 1.

ОnlineСorrector: кінцевий, прикінцевий, підсумковий, остаточний і заключний

Замініть прикметник заключний, якщо мовиться про щось, на стилістично кращий варіант: кінцевий, прикінцевий; підсумковий; остаточний.

Не рекомендовано • рекомендовано:

  • заключне слово • прикінцеве слово
  • заключне положення • кінцеве положення
  • заключне рішення • остаточне рішення
  • заключний контроль • підсумковий контроль

«Як ми говоримо» Бориса Антоненка-Давидовича

Заключний, кінцевий, прикінцевий, остаточний

Заключний, кінцевий, прикінцевий, остаточний Дієслово заключати й похідний від нього прикметник заключний, а також іменник заключення нерідко доводиться чути з уст і бачити на письмі:

«Колгосп заключив договір на продаж городини»; «З досвіду минулого можна заключити, що до весни треба готуватися взимку»; «На заключения зльоту відбувся концерт»; «Заключна вистава театру пройшла з великим успіхом»; «У своєму заключному слові доповідач відповів на всі питання».

Прикметник заключний попав навіть до наших словників, хоч дієслова заключати й віддієслівного іменника заключения там немає. Чому? Та тому, що дієслова заключати нема в українській мові, а прикметник заключний є не що інше, як калька з російського слова заключительный.

Яка потреба в такому калькуванні? Чи нема відомих українських відповідників, що доводиться на певні поняття позичати слова з інших мов? Ні, такі відповідники є, ними широко користуються ті, що дбають за культуру своєї мови. Ось прикметник кінцевий:

«Кінцеві форми тієї еволюції». — А. Кримський; «Розмір додаткової оплати визначається залежно від кінцевих результатів роботи тваринників». — «Радянська Україна»);

Є ще прикметник прикінцевий:

«У прикінцевій строфі висловлено основну думку твору». — «Історія української літератури»;

В деяких випадках відповідником до російського прикметника заключительный є слово остаточний, наприклад:

остаточний баланс, остаточна цифра

«Почисливши все звільна, він прочитав остаточну цифру без голосу». — І. Франко.

З цих прикладів бачимо, що в наведених на початку фразах можна й треба було написати:

«Колгосп уклав договір»; «Можна зробити висновок»; «На закінчення (наприкінці, наостанку) зльоту»; «У кінцевому (прикінцевому) слові».

0

1 Answer 1

5

В журналі "Культура слова" №82 за 2015 рік є пояснення щодо цього випадку.

У сучасному професійному вжитку активні словосполучення заключний концерт, заключний акорд, заключна сцена, заключний тур, заключне слово, заключна частина, заключний баланс та ін. Проте цього прикметника не було в художніх творах української класичної літератури. Він є буквальним перекладом прикметника російської мови заключительный, пор.: заключительный концерт, заключительный аккорд, заключительная сцена, заключительное слово, заключительный баланс і т. д. В українській мові його значення виражає кілька прикметників: заключний концерт – підсумковий (завершальний) концерт; заключний акорд – останній акорд; заключна сцена – фінальна (остання) сцена; заключний тур – фінальний тур; заключне слово – прикінцеве (підсумкове) слово; заключна частина – фінальна (остання) частина; заключний баланс – остаточний (підсумковий) баланс. Отже, замість заключний у словосполученнях залежно від їхнього значення потрібно вживати завершальний,підсумковий, останній, фінальний, остаточний.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.