3

В мовознавчій консультації з приводу розрізнення дієслів дістати і здобути маємо чітке розмежування:

Дієслово діставати закріпилося в ужитку із значеннями (СУМ, ІІ, 308):

  1. брати, витягувати що-небудь звідкись;
  2. дотягуючись, досягаючи, доторкатися до чого-небудь;
  3. здобувати, відшукувати що-небудь, долаючи труднощі.

Слово здобувати у всіх випадках вживання (СУМ, ІІІ, 543) містить сему отримати результат, докладаючи певних зусиль і може мати значення діставати, розшукувати знаходити кого, що-небудь. В контексті слово здобувати часто функціонує зі значенням наполегливо досягати чого-небудь у впертій боротьбі, навчанні.

Російсько-український словник сталих виразів обидва слова наводить як варіанти перекладу „снискать благодарность“:

• Снискать, приобрести чью благосклонность (добиться благосклонности, заслужить благосклонность) – запобігти (недокон. запобігати) ласки (милості) чиєї (в кого); здобути (недокон. здобувати) ласку чию (в кого); добутися (добуватися) ласки чиєї (в кого); добутися (добуватися) до ласки кому; підійти (підходити) під чию ласку; дістати (діставати) ласки в кого.

Чи можна сказати, що діставати має більш широке значення і може вживатися замість здобувати, але не навпаки?

2
  • 1
    Наведена цитата прямо відповідає на ваше запитання (відповідь «так»). У чому полягає запитання? Чи ви шукаєте підтвердження/спростування, ґрунтоване на більшій кількості джерел? Mar 10, 2018 at 14:35
  • @bytebuster, на початку запитання є посилання на мовознавчу консультацію з категоричною відповіддю. Але словник сталих виразів дає можливість подвійного використання слова діставати. Питання в тому, на кого спиратися. Mar 10, 2018 at 15:56

1 Answer 1

0

Словник синонімів Полюги

ДІСТАВАТИ що (ставати власником чогось) здобувати, розм.: прихоплювати, прихвачувати; док.: (брати очікуване) одержати, отримати, (здобути щось у праці, навчанні, як наслідок — нагорода) заробити, здобути, заслужити, уроч. удостоїтися.

ЗДОБУВАТИ (досягати чогось великими зусиллями) виборювати, осягати, завойовувати.

Словник синонімів Караванського

ДІСТАВАТИ (звідки) брати, витягати: (рукою) досягати; (дані) здобувати, відшукувати; (листи) одержувати, отримувати: (насолоду) мати; (грипу) підхоплювати, захворювати на, заражатися чим; (енергію) видобувати, виробляти; ЖМ. вистачати, ставати; док. ДІСТАТИ, (у пику) зловити, спіймати.

ЗДОБУВАТИ роздобувати; (з бою) брати; (працею) заробляти, дороблятися; (право) завойовувати; (щастя) засягати, досягати; (славу) заживати чого, убиватися в що; (освіту) осягати; (серце) знаходити дорогу до чого; (з кишені) виймати, витягати; (вогонь) добувати; (копалини) видобувати.

Можна зробити висновок, що дістати має більш широке значення і можемо вживати замість здобувати, але не навпаки.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.