2

Коли мова йде про здатність транспорту підіймати певну кількість вантажу, зазвичай вживаємо слово вантажність. В Словнику українсько-російському 1927р. (А. Ніковський) маємо такий варіант:

Везу́чисть – грузопод’емность (лошади, грузовика).

Чи це слово можна вживати як синонім до вантажність, чи є відмінність у значенні і сфері застосування?

1

Наведений Вами приклад визначення везучить із Словника українсько-російського 1927р. (А. Ніковський) російське слово, не українське.

"Везучисть" не може бути синонімом слова "вантажність".

В українській мові використовуються такі слова, для характеристики здатності транспорту до перевезення вантажу: вантажність, вантажопідйомність, вантажопідіймальність

З СУМ-20

Вантажність Те саме, що вантажопідйо́мність. Для повнішого використання вантажності автомашин треба нарощувати їх кузови і використати всі наявні автопричепи (з наук. літ.)

Вантажопідйомність Те саме, що вантажопідійма́льність. Кран вантажопідйомністю до 200 т.
Вантажопідіймальність Максимальна вага вантажу, на яку розрахований піднімальний механізм. У першому розділі праці подано показники потужності та вантажопідіймальності навантажувачів у кожній із вагових груп (з наук. літ.); // Найбільше корисне навантаження, на яке розрахований автомобіль, вагон, судно, літак. Збільшився потік вугілля з лав. Це примусило насамперед подумати про підвищення вантажопідіймальності підземного транспорту (з наук.-попул. літ.); Залежно від вантажопідіймальності вантажні автомобілі поділяють на три класи (з навч. літ.); //Найбільший вантаж, який кінь може зрушити з місця і везти. Тренований молодняк випробовувався не лише на максимальну вантажопідіймальність, а й на витривалість та швидке підвезення вантажів (із журн.).

  • Наведене у запитанні посилання на статтю зі словника Ніковського — якраз про українське слово «везучисть» (якому відповідає російське «грузопод’емность (лошади, грузовика)»). Інша справа, що те слово згадується лише в одному зі словнику тих часів, тобто, мабуть, є не лише застарілим станом на наш час, а й було рідковживаним навіть у 1920-і. – Sasha Apr 11 '18 at 9:11
  • 1
    (А сучасні словники фіксують лише розмовний прикметник «везучий» (зокрема в значенні «який добре везе (перевозить, пересуває)»), але не іменник «везуч{и/і}сть» — це вже не заперечення до Вашої відповіді, а просто невеличке доповнення.) – Sasha Apr 11 '18 at 9:19
  • @Sasha Дякую за доповнення. – Mariia Matskevych Apr 11 '18 at 9:28
  • Власне, найважливішою частиною моїх коментарів було саме заперечення, а не доповнення (заперечення до тієї частини, де Ви казали, що «везучисть» начебто рос., а не укр. слово — за словником Ніковського це саме укр. слово (хоча, звісно, це може бути й помилкою Ніковського)). – Sasha Apr 11 '18 at 9:42

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.