5

У дослідженнях мовознавця І.Заліпської є думка про те, що слово наступний, вжите в контексті "за мить про наступне", "а правда полягає в наступному" це слово є лексичною калькою з російської мови, а правильним було би замінити його словом такий. Водночас, в Російсько-українському словнику 1930р. (О. Ізюмов) воно наводиться як відповідник російському "следующий" з зауваженням:

2) (перед перечислением или об’яснением) таки́й, отаки́й, ось таки́й, ось що. Разговор шел о следующем – розмо́ва була́ ось про що. Договор заключен на следующих условиях – до́говір скла́дено на таки́х умо́вах.

В Російсько-українському народному словнику таке зауваження відсутнє. То чи не стало таке вживання слова "наступний" унормованим?

1 Answer 1

1

Ось яке пояснення дає Онлайн Корректор:

Якщо після конструкції з прикметником наступний іде перелік, замініть на: такий.

Не рекомендовано:

Рекомендовано наступні заходи: заощадження електроенергії, скорочення робочого часу, скорочення адміністративних витрат.

Рекомендовано:

Рекомендовано такі заходи: заощадження електроенергії, скорочення робочого часу, скорочення адміністративних витрат.

Але:

У наступні 20-25 років Україні треба провести багато реформ.

Врахуйте, тут пише "не рекомендовано", а не "помилка", тобто, гадаю, що у певних випадках це не вважатиметься грубою помилкою.

А ось уроки державної мови, де бачимо таку ж інформацію:

Наступний – який з’являється слідом за чимось; найближчий у часі чи просторі. Залежно від контексту це слово має кілька значень: “дальший”, “подальший”, “другий”. Якщо йдеться про предмети або конкретні явища, здебільшого вживають прикметник наступний: наступний урок, наступного дня (тижня), наступна зупинка. Коли ж мовиться про абстрактні явища, що відбувалися чи відбуватимуться після якогось часу, події, частіше вдаються до прикметників дальший, подальший: дальше життя, подальша доля, подальша робота. Ненормативними є вислови на слідуючий день, слідуюче питання, слідуюча зупинка і т. д. Дієприкметник слідуючий, що входить до них, неможливий навіть теоретично, бо в українській мові немає дієслів, од яких можна було б його утворити. Втім, замість сталося наступне ліпше сказати сталося ось що. Перед переліком або поясненням доречне слово такий. Не наступні факти, а такі факти, не з наступних спеціальностей, а з таких спеціальностей, заявляти не наступне, а таке.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.