6

У творах багатьох українських письменників вживається слово «плахта».

"Його позир слідкував за нею, доки манячила через рідке гілля її червона запаска та квітчаста плахта." (З тв. Івана Нечуя-Левицького).

Вікіпедія, етимологічний словник подають його лексичне значення:

«Жіночий одяг замість спідниці; картата декоративна тканина; покривало або килим з такої тканини…» — Етимологічний словник української мови: В 7 т.

Щодо походження назви в словниках не знайшла точного визначення, наводяться лише паралелі співзвучних слів у різних мовах. Допоможіть, друзі, визначити походження цього слова.

1 Answer 1

3

У тому ж таки Етимологічному словнику української мови: В 7 т. пише:

Старослов’янське плахъта - парусина, полотно.

Праслов’янське plaxъta - полотно, простирадло, покривало, навіс.

Очевидно, похідне утворення від plaxa, "плаха" (порівняйте українське "плаха" - складова частина невода, полотнище невода; верхня частина свинячої туші - шар сала.)

Отже, має походження зі старослов’янської і праслов’янської мов.

enter image description here enter image description here

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.