-3

Допоможіть, будь ласка, друзі, правильно написати закінчення іменників груша, душа у родовому відмінку. Чим зумовлено написання відповідних закінчень?

1
  • 3
    Зазначу, що цей сайт передбачає якесь мінімальне дослідження власного питання самим автором. Результати цього дослідження мають міститися в самому тексті питання. В подальшому, якщо Ви ставитимете питання без мінімального дослідження самотужки, на них можуть не відповідати (а Ваші запитання можуть отримувати негативні оцінки спільноти).
    – Sasha
    Commented Mar 9, 2018 at 17:32

1 Answer 1

1

Обидва слова мають закінчення -і, груші, душі, відповідно до чинного правопису:

§47.
А. Однина
Родовий відмінок

1. У родовому відмінку однини іменники першої відміни мають закінчення -и, -і, -ї.
а) И мають іменники твердої групи: книжки, машини, перемоги, родини, фабрики.
б) І (після голосного та апострофа — ї) мають іменники першої відміни м’якої та мішаної груп: бурі, мрії, надії, праці, робітниці, сім’ї; кручі, межі, площі, тиші.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.