2

Google та Microsoft Office Word видають різні варіанти написання слів:

 1. разом (декоративнолистяні та красивоквітучі кімнатні рослини),
 2. окремо (декоративно листяні та красиво квітучі рослини),
 3. через дефіс (декоративно-листяні та кравиво-квітучі рослини).

В словниках не знайшла.

Як правильно писати?

12
 • Фактичний узус — дефісне написання: Google Книги (182), Google Scholar (7016).
  – Sasha
  Commented Mar 9, 2018 at 15:35
 • «Декоративно(-)листяний» можна вважати уточненням до просто «листяний», а «красиво(-)квітучий» — до просто «квітучий», а це теоретично можна «підігнати» під § 29.2д «Правопису»: «Через дефіс пишуться <…> складні прикметники, утворені з двох або кількох основ, які означають якість із додатковим відтінком <…>: <…>, молочно-білий, <…>, темно-зелений <…>».
  – Sasha
  Commented Mar 9, 2018 at 15:36
 • Тож доки не з'явиться інших даних я би радив писати через дефіс. Але: це зовсім не відповідь, я можу дуже помилятися, я не мовознавець.
  – Sasha
  Commented Mar 9, 2018 at 15:39
 • 1
  @Sasha, до речі, а слово «напів-відповіді у коментарях» пишеться разом, окремо чи через дефіс? :-) Commented Mar 9, 2018 at 18:32
 • 1
  @bytebuster, разом. Через дефіс лише для власних назв, а-ля пів-Європи. (Окремо наразі лише для зворотів на зразок «пів на третю», хоча в проекті-1999 була, по-моєму, непогана провозиція писати всі «пів» (але не «напів») окремо, зробивши «пів» повноцінним числівником, але її не прийняли.)
  – Sasha
  Commented Mar 9, 2018 at 18:39

1 Answer 1

1

У статті на Вікіпедії бачимо речення: "Належать до листяно-декоративних кімнатних рослин". Також про те, що варто писати "декоративно-листяні рослини" чи "листяно-декоративні", можна знайти на багатьох сайтах присвячених садівництву, наприклад в онлайн енциклопедії кімнатних рослин. Крім того, у книзі "Інтродукція та акліматизація рослин на Україні" бачимо речення: "При науково-дослідній роботі, у закритому грунті поповнюється асортимент промислового квітництва красивоквітучими (у горщиках та зрізі) та декоративно-листяними рослинами".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.