6

В Академічному тлумачному словнику (1970—1980)

наводиться таке значення слова:

КАГАНЕ́ЦЬ, нця, чол.

  1. Невеличкий світильник, що складається з ґнота та посуду, у який наливається олія, лій чи гас. В хаті каганець ледве-ледве світив (Марко Вовчок, I, 1955, 267); Тихо, наче гніт у каганці, зотлівало його старе життя (Панас Мирний, IV, 1955, 30); На припічку тріскотів лойовий каганець (Леонід Смілянський, Крила, 1954, 51).

Російсько-українські словники наводять лише каганець як відповідник слову "ночник"

А як назвати нічну електричну лампу? Чи є в українській мові усталене слово?

0

Згідно до СУМу, в українській мові також може вживатися слово "нічник". Також, бачимо варіант нічник в статті Вікіпедії у розділі "Поширені види світильників".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.