4

У словнику паронімів Гринчишина щодо розрізнення значень водний і водяний маємо такі значення:

Водний - 1. який стосується водної маси, а також використання води з певною метою, для певних галузей господарства..... в.культури - рослини, що можуть вирощуватися в рідкому (водному) поживному середовищі.

Водяний - ... 2. Який стосується простору, покритого водою.
3. Який живе або росте у воді або на її поверхні. У сполученні: в.лілея, папороть, кропива тощо.

Ці два пояснення дуже важко розрізнити. То з яким з цих двох прикметників сполучати іменники рослина, квітка, коло (наприклад, від кинутого камінця), транспорт...

1 Answer 1

3

Транспорт водний, решта водянí. Тобто, «водяни́й» у вашому значенні 3 може означати те саме, що й «водний».
Друге слово у вас «водяни́й», та ще ж є «во́дяний»водянистий, багатоводний:
во́дяна картопля, во́дяне озеро.
Ну, тоді вже згадаємо ще про слово «во́дявий / водя́вий» (можливі обидва варіанти наголосу) – 1. водянистий: водявий виноград; 2. безбарвний: водяві очі.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.