-2

Навчальні заклади користуються абревіатурою ВУЗ. Чи не суперечить це правилам української мови? Зустрічається "ВУЗ" і "ВНЗ", обидва варіанти є правильними?

2

1 Answer 1

2

В коментарях доречно підмічено, якщо є слово учбовий отже є і абревіатура.

З СУМ-11

УЧБОВИЙ Те саме, що навчальний. Київ тепер є найбільшим культурним центром республіки, в ньому працює Академія наук і Академія архітектури, десятки вищих учбових закладів і наукових інститутів (Петро Панч, В дорозі, 1959, 264).

НАВЧАЛЬНИЙ . Стосовний до навчання, пов'язаний з ним. У процесі навчання учні усвідомлюють не лише навчальні предмети, а й свою власну навчальну діяльність (Радянська психологічна наука.., 1958, 382);

Зокрема у СУМ-20 присутння така абревіатура

ВУЗ у, ч., застаріле. Скорочена назва вищого навчального закладу; ВНЗ. – Я її торік іще зустрів на вулиці. “І чого б я ото, – кажу, – по-дурному час гаяв! .. ну для чого ви в Києві сидите? .. Поступили б до якогось вузу, почали б учитись абощо” (Б. Антоненко-Давидович); Вчилися вони, ці дівчатка, в радянських школах, кінчали десятилітки, йшли до вузів, мріяли бути лікарями, інженерами (Остап Вишня); Наприкінці 80-х я кілька семестрів викладала естетику в одному з мистецьких вузів Києва (О. Забужко); Студенти і викладачі вузу часто приймають закордонних гостей (з газ.).

ВНЗ невідм., ч. Скорочення: вищий навчальний заклад; виш. Кожен ВНЗ повинен зберегти власне унікальне “обличчя”, яке формують персонал і студенти (з наук. літ.); Навчальний посібник “Курс загальної астрономії” ми адресуємо студентам університетів та інших ВНЗ, а також учителям шкіл і гімназій (з навч. літ.); Правильне управління отриманими коштами, підвищення конкурентоспроможності кожного окремого ВНЗ на ринку освітніх і наукових послуг вимагає високої професійної підготовки керівних кадрів, а також відповідної законодавчої бази (із журн.); Важливе завдання для українських ВНЗ – розвивати свою автономію (з газ.).

Оскільки ВУЗ є застарілим, більш вживаним є ВНЗ

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.